• Friare luftvägar reducerar/eliminerar snarkning
  Vid social snarkning
  CE-märkt medicinteknisk produkt
  Stödjande & tryckavlastande
  Unik patenterad lösning
  Ingen massproduktion - Ett hantverk
  Tillverkning i Sverige & Danmark
  Ring kundservice: 08 636 50 30
  Finns även i hjälpmedelsbutiker
 • Svenska Svenska

Sluta snarka

Framstupa (stabilt) sidoläge reducerar snarkning

Att eftersträva en sovposition liknande stabilt sidoläge leder även till att snarkning reduceras i olika grad allt beroende på anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. Det unika med Eezyflow är att den är utvecklad just för denna sovposition, att hålla huvudet uppåt, lätt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun. Man vaknar mer utvilad utan muntorrhet.

Näsandning -

Näsan renar, temperaturreglerar och befuktar inandningsluften. Man får bättre syresättning och sover lugnare. Klicka här "Friare luftvägar"> 

Social snarkning -

Snarkning utan andningsuppehåll eller färre än fem andningsuppehåll (apnéer) per sömntimme. Social snarkning kan efter hand utvecklas till obstruktiv sömnapnésyndrom som klassas som en sjukdom och behöver behandlas. Klicka här "Snarkning och dess orsaker">

Snarkning & Sömnapné

Orsaker - Egenvård - Behandlingar
Klicka här>

Råd för egenvård -

Sömnspecialister menar att det är bra att man ibland testar flera metoder samtidigt för att uppnå det bästa resultatet. Klicka här "Professionen rekommenderar > 

Kombinationsprodukter 

Vid sömnapné kan man kombinera med CPAP med näsmask eller apnébettskena (ABS). Vid behov se övriga kombinationer Klicka här>

Termer & Värden 

Klicka här>

Sovpositionering 

Sovpositionering/Lägesträning är helt avgörande vid egenvård.
Klicka här>

Eezyflow's historia

Jag har levt med snarkare sedan 10-årsåldern. Ljudnivån var stundtals olidlig. Detta bidrog till frustration och många nätter på soffor, i barnkammare och stundtals sov jag under bar himmel i skärgården.
Läs mer>            


HTA-projektet "Medicinteknik för framtiden"
– Ett samarbetsprojekt mellan SBU, TLV, SKL, LfU, Socialstyrelsen, Linköpings universitet, Läkemedelsverket, Swedish Medtech, Vinnova.


Utdrag ur 2.5:         
  En diagnostisk metod kan ofta ha fler användningsområden
  Användare av en medicinteknisk metod övar med tiden upp sin skicklighet

  Utfall kan bero på skickligheten hos användaren av en medicinteknisk behandlingsmetod 

Källa: https://swedishmedtech.se/sidor/hta-och-evidens.aspx> Instruktionsfilm - Hur man sätter på sig kragen

Det är väldigt viktigt hur man sätter på sig sovkragen och att man håller händerna på rätt sätt. Instruktioner finns även under fliken bruksanvisning. Läs mer om "Bruksanvisning/Handbok om snarkning">  

DU HITTAR VÅR SOVKRAGE HÄR FÖR ATT REDUCERA SNARKNINGAR - BESTÄLL HÄR >