• Friare luftvägar reducerar/eliminerar snarkning
  Vid social snarkning
  CE-märkt medicinteknisk produkt
  Stödjande & tryckavlastande
  Unik patenterad lösning
  Ingen massproduktion - Ett hantverk
  Tillverkning i Sverige & Danmark
  Ring kundservice: 08 636 50 30
  Finns även i hjälpmedelsbutiker
 • Svenska Svenska

Friare luftvägar reducerar snarkning

vänster7

Friare luftvägar reducerar snarkning

När narkosläkare ser till att andningsvägarna hålls öppna hos en medvetslös patient brukar de böja huvudet lätt bakåt för att vidga svalget. Dessutom stänger de munnen och skjuter underkäken framåt, så att tungan inte så lätt faller bakåt. Alla dessa knep kan man själv utnyttja mot snarkningarna.

Det är viktigt hur tjock kudde man har och hur den används. Om kudden är för hög blir det lätt så att halsen böjs för mycket och svalget blir därmed trångt. Prova hur tungt det känns att andas med huvudet framåtböjt istället för bakåtböjt. Prova igen med huvudet bakåtböjt i sängläge, på sidan med munnen stängd, HELT avslappnad. Känn det friare luftflödet med en sovposition liknande framstupa (stabilt) sidoläge som vid "första hjälpen".

Eftersom vibrationerna vid snarkningar ofta medför en viss svullnad i svalget kan man inte alltid förvänta sig full effekt av åtgärder som minskar snarkningarna direkt. Man bör därför prova minst någon/några veckor innan man avfärdar en behandling som verkningslös.

Denna prövotid är också förnuftig med hänsyn till att snarkningarna kan växla i svårighetsgrad från natt till natt, bl.a beroende på kroppsläget och variationer i nästäppa, trötthet eller alkoholintag.

Vid positionsbehandling/lägesträning för de med positionsberoende sömnapné (POSA), den behandlingsformen handlar om att undvika sömn i ryggläge precis som vid social snarkning, men det räcker inte, man får inte glömma huvudets position och de övre luftvägarna. Med Eezyflow blir det komplett, att kunna sova skönt i framstupa (stabilt) sidoläge. Sovkragen ger inte bara en luftig känsla utan har ett skönt stöd för hakan och har tryckavlastande egenskaper utan mottryck. .

 


höger

Läs mer om SNARKNING & SÖMNAPNÉ HÄR>

DU HITTAR VÅR PATENTERADE SOVKRAGE HÄR FÖR ATT REDUCERA SNARKNINGAR - BESTÄLL HÄR >

FAKTA 
Källa: ”Sluta snarka börja leva” Orsaker, risker, behandling av Tore Strandell (sid 53, 64 och 65).