Bättre sömn - Bättre liv!
Snarkning & Sömnapné
Orsaker - Egenvård - Behandlingar

SOCIAL SNARKNING & OBSTRUKTIV 
SÖMNAPNÉSYNDROM (OSAS)
- EN SJUKDOM
VÄRDEN:
• Normala värden 
- färre än 5 andningsuppehåll per sömntimme. 
• Lindrig sömnapné 
5-15 andningsuppehåll per sömntimme. 
• Måttlig sömnapné 
16-30 andningsuppehåll per sömntimme. 
• Grav sömnapné 
- från 30 andningsuppehåll per sömntimme och uppåt.

VID "FÖRSTA HJÄLPEN" LÄGGER MAN EN MEDVETSLÖS PERSON I FRAMSTUPA (STABILT) SIDOLÄGE FÖR ATT GE FRIA LUFTVÄGAR - SAMMA POSITION REDUCERAR ELLER ELIMINERAR SNARKNING NÄR MAN SOVER.

Det finns ingen universalprodukt på marknaden som löser allas snarkproblem. Orsak och omfattning beror på anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. Eftersom orsakerna är mycket varierande får man pröva sig fram och se hur långt man når med enkla medel.

Snarkning uppstår i de vävnader som vibrerar i de övre luftvägarna. När man somnar slappnar musklerna i kroppen av. I svalget har vi mycket mjuk vävnad och när musklerna slappnar av påverkas luftvägarna. Väggarna i svalget förslappas, tungan sjunker bakåt och den mjuka delen av gommen blir sladdrig. Blir det tillräckligt trångt så börjar det vibrera och man snarkar. Vibrationerna kan ske högt upp i näsan, i den mjuka gommen eller bakom tungan, men oftast är det en kombination av dessa.

Eftersom vibrationerna vid snarkning ofta medför en viss svullnad i svalget bör man pröva en ny metod/behandling i åtminstone ett par veckor innan man avfärdar den. En annan anledning är att snarkningarna kan växla i svårighetsgrad från natt till natt, beroende på kroppsläget, nästäppa, trötthet eller alkoholintag.

Snarkning kan leda till att man får vibrationsskador i svalget, kroppen försöker läka dessa vävnader. Det blir en ond spiral då snarkning orsakar skador och samtidigt försvårar läkning av skadorna vilket i sin tur kan bidra till sväljstörning och sömnapné.

Vid misstanke om obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) - från 5 andningsuppehåll per sömntimme och uppåt, be om en remiss till en sömnklinik för utredning och effektiv behandling. Fantastiska behandlingar finns med CPAP/APAP med helmask alt. näsmask eller med antiapnéskena/apnébettskena (AAS/ABS) via specialisttandläkare. Det finns många olika modeller av hel och näsmasker på marknaden, fungerar inte en finns det andra som kan passa. Vissa hjälpmedelsbutiker har showroom.

Vid positionsbehandling/lägesträning för de med positionsberoende sömnapné (POSA), den behandlingsformen handlar om att undvika sömn i ryggläge. Men det räcker inte, med Eezyflow blir det komplett då man inte får glömma huvudets position och de övre luftvägarna.

ORSAKER - EXEMPEL:
1. Fetma - Är vi tjocka utåt är vi tjocka inåt. Att gå ner i vikt lite kan betyda mycket.
2. Även smala och normalbyggda människor kan ha fettkuddar längs svalget och snarkar därmed mer.
3. Stor tunga, liten underkäke, stora halsmandlar, stor gomspene, lång mjuk gom, trång näsa.

NäsandningNäsan renar, temperaturreglerar och befuktar inandningsluften. Man får bättre syresättning och sover lugnare.

Svårt att andas genom näsanTala med din läkare – vid behov, de kan ge en remiss till en öron/näsa/hals mottagning.

LEVERNE:
1. Vid övervikt - Försök minska till normalvikt. Även en liten viktnedgång kan ge avsevärda förbättringar.
2. Rökning - Försök att sluta eller minska. Rökare får irriterade slemhinnor och ökad slembildning.
3. Alkohol - Var medveten om att du snarkar mer vi de tillfällen som du druckit alkohol då det är avslappnande.
4. Sömnmedel, lugnande eller muskelavslappnande medel förvärrar snarkning.

SOVPOSITION - MYCKET VIKTIGT:
1. Undvik att sova på rygg. Tungan tenderar att sjunka/falla bakåt och täppa till/göra svalget trängre.
2. Undvik att böja halsen framåt under sömn. Prova hur tungt det känns att andas med huvudet framåtböjt.
3. Undvik att sova med öppen mun. Tungan tenderar att sjunka/falla bakåt och täppa till/göra svalget trängre. Vid munandning      får man sämre syresättning, vaknar mindre utvilad, torr i munnen och risken för karies ökar.
4. Sov på sidan i en position som vid "första hjälpen" i framstupa (stabilt) sidoläge.

Pröva i sänglägeSträck ut halsen bakåt för lättare andning, låt käken vara lite framskjuten och munnen stängd. Slappna av helt och hållet. Känn det friare luftflödet med denna sovposition.

ÖVRIGA ENKLA RÅD:
1. Snarkskena, finns många olika, läs på. Kontrollera tandstatus hos din tandläkare.
2. Prova med näsvidgare, olika varianter som vidgar näsöppningarna.
3. Tejpa för munnen med en liten bit hudvänlig kirurgtejp, uppifrån och ned. Finns på olika apotek.
4. Undvik att hamna på rygg genom snarkbälte - Ryggsäck med mjukt innehåll - Fäst en tennisboll på ryggen av en t-shirt - Lägg en mjuk & lätt skumboll på insidan av en t-shirt eller liknande, på ryggen. Lärare/tränare använder dessa i diverse aktiviteter. Även populära inom idrottsterapi. Välj diameter 15 cm eller 20 cm. Väger bara 65 till 160 gram.

VÄRT ATT BEAKTA:
HTA-projektet "Medicinteknik för framtiden"
– Ett samarbetsprojekt mellan SBU, TLV, SKL, LfU, Socialstyrelsen, Linköpings universitet, Läkemedelsverket, Swedish Medtech, Vinnova.


Utdrag ur 2.5
 
•  En diagnostisk metod kan ofta ha fler användningsområden
•  Användare av en medicinteknisk metod övar med tiden upp sin skicklighet
•  Utfall kan bero på skickligheten hos användaren av en medicinteknisk behandlingsmetod 
Källa: https://swedishmedtech.se/sidor/hta-och-evidens.aspx> 

DU HITTAR VÅR SOVKRAGE HÄR FÖR ATT REDUCERA SNARKNINGAR - BESTÄLL HÄR >

Eezyflow sovkrage •  www.eezyflow.com • Telefon: 08 636 50 30