• Friare luftvägar reducerar/eliminerar snarkning
  Vid social snarkning
  CE-märkt medicinteknisk produkt
  Stödjande & tryckavlastande
  Unik patenterad lösning
  Ingen massproduktion - Ett hantverk
  Tillverkning i Sverige
  Ring kundservice: 08 636 50 30
  Finns även i hjälpmedelsbutiker
 • Svenska Svenska
Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

Snarkning & Sömnapné - Termer & Värden

vänster7

Sömnapné -Termer & Värden

 Antiapnéskena (AAS) - Apnébettskena (ABS) - Apnéskena - Snarkskena: Skena som drar fram underkäken och därmed hjälper till med att tungan inte faller bakåt och täpper till luftvägarna. Rådgör med läkare/tandläkare.

• Apné: Andningsuppehåll, andningsstillestånd i mer än 10 sekunder.
 
• APAP: A(uto Adjusting) P(ositive) A(irway) P(ressure)  En apparat/maskin med andningsmask (näs/helmask) som åstadkommer ett anpassat övertryck i de övreluftvägarna och på så sätt håller andningsvägarna öppna.
 

• Bettskena: En skena man får via tandläkare när man pressar/gnisslar tänder.

 CPAP: C(ontinuous) P(ositive) A(irway) P(ressure) = En apparat/maskin med andningsmask (näs/helmask) som åstadkommer ett konstant övertryck i de övre luftvägarna och på så sätt håller andningsvägarna öppna.

• Habituell snarkning: Mer eller mindre regelbunden snarkning. 

• Hypopné: Minskat luftflöde med minst 50% i mer än 10 sekunder.

• Munandning: De flesta som snarkar andas genom munnen. Tungan faller bakåt och försvårar luftflödet.

• Näsandning: Näsan renar, temperaturreglerar och befuktar inandningsluften. Man får bättre syresättning och sover lugnare.

• Obstruktiv: Tilltäppande, stoppande, förhindrande.

• OSA: Obstruktiv sömnapné innebär att man har upprepade andningsuppehåll i sömnen. 

• OSAS: Obstruktiv sömnapnésyndrom, från 5 andningsuppehåll per sömntimme och uppåt, klassas som en sjukdom. Diagnosen innebär ökad risk för hjärt- kärlsjukdom, stroke och diabetes II.

• PAP: CPAP + APAP (se ovan).

• Situationsbetingad snarkning: Människor som snarkar i vissa situationer, när man druckit alkohol, är extremt utmattad, vid viss medicinering, förkyld eller bara täppt i näsan av andra orsaker.

• Snarkljud: Vibration, vävnader som vibrerar i de övre luftvägarna.

• Social snarkning: Snarkning utan andningsuppehåll eller färre än fem andningsuppehåll (apnéer) per sömntimme. Social snarkning kan efter hand utvecklas till obstruktiv sömnapnésyndrom som klassas som en sjukdom och behöver behandlas.

Vid misstanke om OSA/OSAS - från 5 andningsuppehåll per sömntimme och uppåt - be om en remiss till en sömnklinik för utredning och effektiv behandling.

Svårt att andas genom näsan – tala med din läkare – vid behov kan de ge en remiss till en öron/näsa/hals mottagning.


höger

FAKTA 

   Normala värden
färre än 5 andningsuppehåll per sömntimme.

   Lindrig sömnapné
5-15 andningsuppehåll per sömntimme.

   Måttlig sömnapné 
16-30 andningsuppehåll per sömntimme.

   Grav sömnapné 
från 30 andningsuppehåll per sömntimme och uppåt.