• Friare luftvägar reducerar/eliminerar snarkning
  Vid social snarkning
  CE-märkt medicinteknisk produkt
  Stödjande & tryckavlastande
  Unik patenterad lösning
  Ingen massproduktion - Ett hantverk
  Tillverkning i Sverige
  Ring kundservice: 08 636 50 30
  Finns även i hjälpmedelsbutiker
 • Svenska Svenska
Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

Integritets policy

vänster7

Integritets policy

1. Allmänt om personuppgifter

Anti-Snore Partner Sweden AB (https://eezyflow.comsträvar efter att alltid skydda din integritet och dina personuppgifter på bästa möjliga vis. Syftet med denna policy är bl.a. för att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som Anti-Snore Partner Sweden AB samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy är du välkommen att kontakta oss. E-post: [email protected].

2. Ändringar

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på bästa möjliga sätt. Anti-Snore Partner Sweden AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Anti-Snore Partner Sweden AB, organisationsnummer 556800-8865, Lyckornas Väg 11, 139 53 Värmdö (ej besöksadress), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför samlar vi in dem (ändamål)?

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi:

 • Varför vi använder dina personuppgifter.
 • Vilka behandlingar vi utför för att uppfylla ändamålet. 

Vilka personuppgifter som används för att uppfylla ändamålet.

4.1 Ändamål – För att kunna hantera beställning/köp online

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. bostads- eller leveransadress, e-post och mobilnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Exempel på behandlingar:

 • Vi levererar din produkt (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi bekräftar din identitet
 • Vi administrerar din betalning
 • Vi kontrollerar din adress
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.

4.2 Ändamål - För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål

Exempel på behandlingar:

 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

4.3 Ändamål: För att kunna hantera kundtjänstärenden

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål

Exempel på behandlingar:

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller e-post.
 • Vi bekräftar din identitet (om nödvändigt).
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden.

Hur utövar jag mina rättigheter? Kontakta oss vår kundtjänst. Du når oss på tel.

4.4 Ändamål För att kunna utvärdera, utveckla våra produkter och system.

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
 • Personuppgifter som inhämtas genom cookies (ej personlig information).

Exempel på behandlingar:

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.

Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.

5. Företag som vi kan lämna ut dina personuppgifter till

 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar eller lagrar våra personuppgifter).

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Logistikföretag och speditörer (för leverans av din beställning).
 • Betallösningspartner (Klarna).
 • Kreditupplysningsföretag.


6. Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

7. Registerades rättigheter

 • Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Vid mottagande av en sådan begäran kan vi behöva kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi ger ut uppgifterna till rätt person.

 • Din rätt till rättelse dina uppgifter. Vid beställning och felaktiga uppgifter angivits så kan du begära en rättelse. Vid sådan begäran kan vi behöva kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi ger ut uppgifterna till rätt person. Vi har inga användarkonton, säljer endast 1 produkt.

 • Din rätt till radering och begränsning. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

 • Din rätt att invända mot vår behandling av direktmaknadsföring. Vi har ingen direktmarknadsföring.

 • Din rätt till återkalla ett lämnat samtycke. Vi behandlar inga kreditansökningar. Det enda uppgifter vi har av beställaren finns i orderbekräftelsen för leverans. Vi samla inte in nya uppgifter.

 • Din rätt till dataportabilitet. För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till köp, kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). Vid sådan begäran kan vi behöva kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi ger ut uppgifterna till rätt person.

 • Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten>

Hur utövar jag mina rättigheter? 
Kontakta oss på vår telefon/kundservice: +46 (0)8 636 50 30 eller Mejla kundservice>


höger

Telefon/kundservice: +46 (0)8 636 50 30
Mejla kundservice>