Bättre sömn - Bättre liv! 
Sovpositionering - Lägesträning är helt avgörande vid egenvård

Snarkning - Det kommer ALDRIG finnas en enda produkt/behandling som passar alla - Olika lösningar finns - Grundläggande recept. 

Fortfarande tror/hoppas många på en universallösning, den kommer inte då allt hänger på anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. 

Har man fått diagnosen obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) ofta kallat sömnapné så är CPAP/APAP med helmask alt. näsmask den absolut bästa behandlingen. Fungerar inte en mask testa en annan, ge dig inte. Vissa hjälpmedelsbutiker har showrooms. 

Vid lindrig & medelsvår sömnapné kan en ny apnébettskena/antiapnéskena (ABS/AAS) via specialist tandläkare hjälpa många.

Grunden för sociala snarkare utan diagnosen OSAS och för de med lindrig sömnapné gäller egenvård. Man bör lära sig att sova i framstupa (stabilt) sidoläge precis som vid första hjälpen för att få friare luftvägar. Vad kan du åstadkomma på egen hand, vad fattas. Se det som ett recept med bara TRE viktiga ingredienser.

Grundrecept Friare luftvägar:
1. Håll huvudet skönt uppåt, lätt sträckt bakåt
2. Skjut fram underkäken lite
3. Låt munnen vara stängd

Pröva detta helt avslappnad i sängläge, du kommer direkt märka skillnad, det lätta luftflödet. När du sover i detta läge, på sidan får du per automatik bättre syresättning, snarkning reduceras eller elimineras, du vaknar mer utvilad utan muntorrhet.

Glöm inte att snarkning varierar i svårighetsgrad från natt till natt, beroende på kroppsläge, variationer i nästäppa, trötthet eller alkoholintag. Grundreceptet är dock alltid detsamma.

Om du ofta hamnar på rygg; 
1. Lägg en mjuk & lätt skumboll på insidan av en t-shirt eller liknande, på ryggen. Lärare/tränare använder dessa i diverse aktiviteter. Även populära inom idrottsterapi. Välj diameter 15 cm eller 20 cm. Väger bara 65 till 160 gram.
2. Lägg ett mjukt innehåll i en mjuk ryggsäck.
3. Fäst en tennisboll på ryggen av en t:shirt.      forsaljningklass.se

Eezyflow sovkrage 
https://eezyflow.com
Telefon: 08 636 50 30