• Met vrijere luchtwegen kunt u snurken verminderen/beëindigen
  In geval van sociaal snurken
  CE-gecertificeerd medisch technisch apparaat
  Comfortabele kinsteun
  Ondersteunend en ontlastend zonder tegendruk
  Gepatenteerde Zweedse uitvinding
  Met de hand vervaardigd
  Geproduceerd in Zweden
  Klantenservice in het Engels: +46 (0)8 636 50 30
 • Nederlands Nederlands
Byt ut till Eezyflows varukorg

Snarkning & Sömnapné - Termer & Värden

vänster7

Termen

 Anti-apneu-beugel, apneu-beugel, anti-snurkbeugel: Een beugel die de onderkaak naar voren trekt en daardoor helpt voorkomen dat de tong naar achteren glijdt en uw luchtwegen verstopt.

• Apneu: Ademhalingsstilstand, ademhalingspauze van meer dan 10 seconden.

• CPAP: Een apparaat/ademhalingsmasker dat een overdruk in de bovenste luchtwegen creëert en zo de luchtwegen open houdt.

• Mondademhaling: De meeste mensen die snurken, ademen door hun mond. De tong valt achterover en belemmert de luchtstroom.

 Gebitsbeschermer: Een beschermer die u van een tandarts krijgt als u knarsetandt.

• Hypopneu: Verminderde luchtstroom met minstens 50% gedurende meer dan 10 seconden.

 Neusademhaling: De neus zuivert, bevochtigt en reguleert de temperatuur van de ingeademde lucht. Dit verbetert de zuurstofvoorziening en u slaapt beter.

• Obstructief: Verstoppend, blokkerend, belemmerend.

 OSA: Obstructieve slaapapneu betekent dat u tijdens de slaap herhaaldelijke ademhalingsstilstanden heeft. 

• OSAS: Obstructief slaapapneusyndroom, van 5 ademhalingsstilstanden per uur slaap of meer, wordt geclassificeerd als een ziekte. Deze diagnose brengt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, beroerte en diabetes II met zich mee.

• Situationeel snurken: Mensen die in bepaalde situaties snurken, bijvoorbeeld als ze alcohol hebben gedronken, extreem uitgeput zijn, bepaalde medicijnen gebruiken, verkouden zijn of gewoon om een andere reden een verstopte neus hebben.

• Snurkgeluid: Weefsels die in de bovenste luchtwegen vibreren.

• Sociaal snurken: Snurken zonder adempauzes of met minder dan vijf adempauzes (apneus) per slaapuur. Sociaal snurken kan zich geleidelijk ontwikkelen tot slaapapneu, wat geklasseerd is als ziekte en als dusdanig dient te worden behandeld.


höger

FEITEN 

• Normale waarden
Minder dan 5 ademhalingspauzes per slaapuur.

• Milde slaapapneu
5-15 adempauzes per slaapuur.

• Matige slaapapneu
16-30 adempauzes per slaapuur.

• Ernstige slaapapneu
Vanaf 30 adempauzes per slaapuur.