• Met vrijere luchtwegen kunt u snurken verminderen/beëindigen
  In geval van sociaal snurken
  CE-gecertificeerd medisch technisch apparaat
  Comfortabele kinsteun
  Ondersteunend en ontlastend zonder tegendruk
  Gepatenteerde Zweedse uitvinding
  Met de hand vervaardigd
  Geproduceerd in Zweden
  Klantenservice in het Engels: +46 (0)8 636 50 30
 • Nederlands Nederlands
Byt ut till Eezyflows varukorg

Terms-and-conditions

vänster7

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor uw aankoop

1. Over deze voorwaarden

1.1 Deze tekst beschrijft de voor uw aankoop geldende voorwaarden. Als er iets in het document staat wat voor u niet duidelijk is, of als u vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

1.2 Deze algemene voorwaarden (de "algemene voorwaarden") gelden als u als consument via eezyflow.com en gelijksoortige websites (de "www.eezyflow.com") bij ons koopt . Als u een bestelling op de website plaatst, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en Anti-Snore Partner Sweden AB met het organisatienummer 556800-8865 en het btw-identificatienummer SE556800886501 ("Eezyflow"of "wij").

1.3 Aanvullend bij deze voorwaarden vindt u in onze gegevens ter verwerking van persoonsgegevens informatie over de omgang met de overeenkomstige gegevens. U vindt deze informatie op de website.

2. Manier van contact opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden of over uw bestelling kunt u graag contact met ons opnemen. U kunt ons eenvoudig bereiken via het telefoonnummer 08 636 50 30, via [email protected] of via https://eezyflow.com/nl/contact.

3. Overeenkomst en bestelling

3.1 Als u een aankoop doet via de website accepteert u deze voorwaarden. Om een aankoop via de website te doen, dient u rechtsgeldig een overeenkomst te kunnen aangaan en bijv. niet onder curatele te staan.

3.2 Aanvullend op de boven genoemde bepalingen dienen wij mogelijkerwijze een bestelling af te wijzen als u ons bij de betaling verkeerde gegevens heeft verstrekt, als wij de verdenking van bedrog hebben of als de bestelling door een niet voorradig product niet afgesloten kan worden.

3.3 Als u uw aankoop op de website heeft afgesloten, sturen wij u zo snel mogelijk een bevestiging van de opdracht per e-mail. Met het versturen van de opdrachtbevestiging werd een koopovereenkomst tussen u en Eezyflow gesloten. Wij verzoeken u dringend de opdrachtbevestiging op te slaan zodat de toekomstige communicatie met ons eenvoudig verloopt.

4. Prijzen en betaling

4.1 Bij de bestelling gelden de prijzen die op het moment van bestellen op de website aangegeven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is of de omstandigheden eenduidig iets anders teweegbrengen.

4.2 Alle prijzen staan vermeld in de lokale valuta en zijn inclusief de wettelijke btw en betalingstarieven.

4.3 Als de prijs of de informatie over een op de website vermeld product onjuist is en u dit gezien hebt of had moeten zien, gelden de prijzen of informatie niet voor de aankoop. Als u een product heeft besteld met een onjuiste prijs zullen wij contact met u opnemen.

4.4 Als wij een korting of een aanbieding bieden, kan de korting of de aanbieding niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

4.5 Al naar gelang in welk land u woont op het moment van de aankoop bieden wij verschillende betalingsmethodes aan. De beschikbare betaalopties en eventuele beperkingen staan vermeld op de website en bij de kassa. Wij en de betalingsdienstaanbieders hebben het recht om te kiezen welke betaalopties wij in bepaalde periodes aanbieden. Al naar gelang de betalingsoptie die u kiest, geldt het volgende:

a) Als u uw aankoop met een geldige bankpas betaalt, wordt het bedrag bij aankoop gereserveerd. Deze reservering wordt later vrijgegeven en u wordt belast bij het verzenden van uw bestelling. Onze betalingsdienstaanbieder helpt ons bij de afwikkeling van uw betaling.

b) Als u met een factuur via Klarna betaalt, sluit u een overeenkomst met Klarna en het recht op betaling en alle daarmee verbonden rechten worden aan Klarna toegewezen. De betaling kan daarom alleen naar Klarna plaatsvinden. Aanvullend bij deze voorwaarden gelden de voorwaarden van Klarna (zie hier>).

5. Producten en productinformatie

5.1
 Wij zullen er alles aan doen om correcte informatie op de website te plaatsen. Indien er toch een fout optreedt, bijv. typefouten, verkeerde productbeschrijvingen of onjuiste voorraadaantallen hebben wij het recht om dergelijke fouten te corrigeren.

5.2 Afbeeldingen die producten op de website, in advertentie en ander marketingmateriaal laten zien, gelden uitsluitend als afbeeldingen en niet als gegevens over eigenschappen, functies, de herkomst of de garantie van het product.

5.3 De website en alle daartoe behorende inhoud zijn van ons of in voorkomende gevallen van onze licentiegevers. De informatie op de website is beschermd, onder andere door intellectuele eigendomsrechten en marketingwetten. Dit betekent dat u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen merken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafieken, ontwerp, lay-out en informatie over producten, dienstverlening en andere inhoud van Eezyflow mag kopiëren of gebruiken.

6. Verzending en levering

6.1 Bij de aankoop van een product worden verzendkosten berekend. De kosten worden bij de bestelling en vóór het doen van de aankoop aangegeven.

6.2 De producten worden volgens de bij het afrekenen geselecteerde verzendoptie aan u geleverd. Informatie over uw opties kunt u terugvinden op de website en bij het afrekenen. Let u erop dat er misschien leveringsbeperkingen van toepassing zijn. In dat geval zullen wij u informeren voordat uw aankoopovereenkomst wordt bevestigd.

 6.3 De vermoedelijke levertijd wordt altijd op de website en op de opdrachtbevestiging vermeld. Wij doen altijd ons best om uw bestelling binnen het op de website en op uw opdrachtbevestiging aangegeven geschatte aantal werkdagen te leveren. De levertijd kan variëren, al naar gelang waar u woont en welke leveroptie u kiest. Als uw bestelling vertraging oploopt, zullen wij contact met u opnemen.

6.4 Wij leveren op dit moment alleen naar de op de website vermelde landen. Wij leveren niet aan eilanden of andere plaatsen die geen vaste brugverbindingen hebben of waaraan de gebruikelijke bezorgdiensten normaal gesproken niet leveren. Wij leveren ook niet aan een adres in een land of een regio waar het oorlog is, waar conflicten of instabiliteiten van allerlei soort zijn, of aan plaatsen die wij niet mogen beleveren (als er bijv. een handelsembargo geldt).

6.5 Betreffende de levering ontvangt u een bericht waar en wanneer uw bestelling opgehaald kan worden. Al naar gelang de leveroptie die u gekozen heeft, kan de levering bij u thuis bezorgd worden of bij een afleverpunt. U bent verantwoordelijk uw bestelling op het tijdstip op te halen zoals het in uw bestelling of bericht staat aangegeven.

7. Terugnemingsgarantie

 7.1 Overeenkomstig de Europese wetten op consumentenbescherming heeft u als consument normaliter het recht om uw aankoop binnen 14 dagen te annuleren vanaf de dag waarop u of een person in uw naam het product ontvangt.

7.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor een product dat om gezondheidsredenen en hygiënische redenen niet geschikt is voor herroeping als u de verzegeling van het product heeft gebroken. Als u een product bestelt waarvoor het herroepingsrecht niet geldt, ontvangt u daarover bericht van ons.

7.3 Afgezien van het breken van de verzegeling (om hygiënische redenen) heeft u het recht de verpakking te openen en het product in het geheel te onderzoeken ter beoordeling van de staat waarin het verkeert, de eigenschappen en functionaliteit. U heeft het recht uw aankoop met volledige restitutie volgens de onderstaande gegevens te annuleren als u ons binnen 14 dagen daarvan op de hoogte stelt.

Zo annuleert u uw aankoop (als het herroepingsrecht van toepassing is)

7.4 Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht dient u ons dit te laten weten vóór afloop van de herroepingstermijn. U kunt zich hiervoor tot de klantenservice richten, zij zullen u helpen met de retourzending. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via [email protected] of via https://eezyflow.com/nl/contact. U kunt ook het prepaid-retourformulier uit de verpakking gebruiken of het standaard formulier van de Zweedse consumenteninstantie voor het uitoefenen van het herroepingsrecht dat u hier vindt.

7.5 U dient het product binnen 14 dagen na ontvangst van het product terug te sturen. U bent verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.

7.6 Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig en bij voorkeur in de originele verpakking inpakt, aangezien u vanaf het moment van ontvangst en tijdens het terugsturen verantwoordelijk bent voor de staat van het product. Als u het product niet op deze manier inpakt, kan dit uw rechten van terugzending beïnvloeden.

Uw terugbetaling

7.7 Wij restitueren het volledige bedrag aan u als u uw aankoop annuleert. Wij hebben echter het recht dat bedrag in mindering te brengen waarmee de waarde van het product verminderd werd, als u het product meer heeft gebruikt dan noodzakelijk is voor het bepalen van de staat, de eigenschappen en de functie. Een dergelijke aftrek vindt plaats na de waarde van het product bij retour in vergelijking tot de oorspronkelijke waarde op het moment van aankoop.

7.8 Wij zullen het bedrag zo snel mogelijk terugstorten en ons best doen om u zo spoedig mogelijk uw terugbetaling te laten ontvangen. U ontvangt uw terugbetaling binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons heeft geïnformeerd dat u uw aankoop wilt annuleren. Wij zullen de terugbetaling echter pas uitvoeren als wij het product teruggekregen hebben of als u heeft aangetoond dat u het verstuurd hebt. Terugbetalingen aan u worden met dezelfde betaalmethode uitgevoerd die u aan de kassa heeft gekozen, tenzij een dergelijke terugbetaling niet mogelijk is of iets anders werd overeengekomen.

7.9 Als u met onze betalingsdienstaanbieder een afzonderlijke betalingsovereenkomst heeft gesloten, is deze belast met de terugbetaling.

8. Klachten

8.1 Als met uw product iets niet in orde is, heeft u het recht om het gebrekkige product volgens de in het land waar u woont geldende consumentenbeschermingswetten te reclameren. Het recht een klacht in te dienen geldt twee jaar vanaf de dag waarop u het product heeft ontvangen. De vervaldatum van uw product staat aangegeven op het product of op de verpakking van het product.

8.2 Om uw klacht doeltreffend in te dienen, adviseren wij u om contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt ons eenvoudig bereiken via [email protected] of via https://eezyflow.com/nl/contact. Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op nadat u de fout heeft ontdekt als u iets wilt reclameren.

8.3 Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig en bij voorkeur in de originele verpakking verpakt, omdat u vanaf het moment van binnenkomst en tijdens het terugsturen verantwoordelijk ben voor de staat van het product. Als u het product niet op deze manier verpakt, kan dit uw rechten met betrekking tot uw reclamatie beïnvloeden.

8.4 Als het gereclameerde product is binnengekomen en er vastgesteld werd dat de klacht geldig is, helpen wij u volgens het van toepassing zijnde recht. Dit betekent dat de fout verholpen wordt of dat wij het gebrekkige product vervangen door een nieuw product. Indien geen van deze opties mogelijk is, kunnen wij u in plaats daarvan terugbetalen. Houdt u er rekening mee dat wij het recht hebben om een reclamatie af te wijzen als blijkt dat het product volgens geldend recht niet defect is.

9. Onze plichten

9.1 Indien er een defect is aan uw product of de bestelling vertraagd is, zijn wij aansprakelijk voor de schade volgens de van toepassing zijnde bindende consumentenbeschermingswetten en in de omvang van waarin u passende maatregelen heeft getroffen tot beperking van uw schade.

9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die door onvoorziene omstandigheden zijn veroorzaakt, die buiten onze macht liggen zoals bijv. oorlog of natuurcatastrofes. U heeft echter het recht de aankoop volgens de bindende consumentenbeschermingswetten te annuleren.

10. Overig

10.1 Wij zijn een Zweedse onderneming met het hoofdkantoor in Zweden en vallen daarom zowel onder de Zweeds alsmede onder de Europese wetgeving. U heeft echter altijd het recht uw rechten te doen gelden die voor consumenten in het land gelden waar u woont. Dit betekent dat wij ons altijd houden aan de in uw thuisland geldende bindende consumentenbeschermingswetten. Wij zijn niet voornemens dergelijke rechten krachtens deze voorwaarden uit te sluiten of te beperken.

10.2 Wij zijn gerechtigd onze rechten en plichten uit de overeenkomst zonder uw voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk over te dragen op derden. Bovendien zijn wij gerechtigd vorderingen zonder uw voorafgaande toestemming over te dragen op derden of te verpanden. U mag echter zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen deel van uw rechten of plichten voorvloeiende uit de overeenkomst overdragen.

11. Over deze voorwaarden

11.1 Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden aan te passen, echter zijn de voorwaarden die u op het moment van uw aankoop heeft goedgekeurd voor altijd geldend voor deze aankoop. Alle wijzigingen zijn te bekijken in de meest actuele versie van de voorwaarden op de website. Wijzigingen zijn werkzaam vanaf het moment waarop u de voorwaarden heeft geaccepteerd, dat wil zeggen in verband met een nieuwe aankoop via onze website.

11.2 Deze voorwaarden worden volgens Zweeds recht uitgelegd en toegepast. Indien een bepaling uit deze voorwaarden door een bevoegd gerecht, een instantie, een arbitrage of een alternatief conflictbeslechtingsinstantie ongeldig of niet afdwingbaar verklaard worden, blijft het overige van deze bepaling en alle andere bepalingen overeenkomstig toepasbaar recht geldig en volledig afdwingbaar.

12. Geschillen

12.1 Bij klachten of vragen over uw bestelling kunt u graag contact opnemen met ons team van de klantenservice. U kunt ons eenvoudig bereiken via [email protected] of via https://eezyflow.com/nl/contact.

12.2 Indien er een geschil ontstaat dat wij niet samen kunnen oplossen, kunt u in uw thuisland altijd gebruik maken van een alternatieve geschillenbeslechting. In het geval van een geschil volgen wij altijd de aanbevelingen van erkende alternatieve conflictbeslechtingsinstanties. Klikt u hier voor de alternatieve conflictbeslechtingsinstanties in uw land. In Zweden kunt u contact opnemen met de Commissie voor Consumentenklachten (ARN). Zij zijn te bereiken via de website of per brief aan Box 174, 101 23 Stockholm.

12.3 U heeft ook de mogelijkheid om via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting een klacht in te dienen. U vindt ze hier.

12.4 Ongeacht de voorafgaande informatie kan elk geschil door een bevoegd gerecht in uw thuisland worden bijgelegd.

De voorwaarden werden op 3 juli 2020 door Anti-Snore Partner Sweden AB vastgelegd.


höger

Telefon/klantenservice: +46 (0)8 636 50 30
E-mail naar klantenservice>