Bättre sömn - Bättre liv! 
Eezyflow sovkrage vid snarkning & mild sömnapné

Snarkning - Det kommer ALDRIG finnas en enda produkt/behandling som passar alla.

Fortfarande tror/hoppas många på en universallösning, den kommer inte då allt hänger på anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. 

Har man fått diagnosen obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) ofta kallat sömnapné så är CPAP/APAP med helmask alt. näsmask den absolut bästa behandlingen. Fungerar inte en mask testa en annan, ge dig inte. Vissa hjälpmedelsbutiker har showrooms. 

Vid lindrig & medelsvår sömnapné kan även en ny apnébettskena/antiapnéskena (ABS/AAS) via specialisttandläkare hjälpa många.

För sociala snarkare utan diagnosen obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) och för de med positionsberoende sömnapné (POSA) gäller positionsbehandling/lägesträning vilket handlar om att undvika sömn i ryggläge, men det räcker inte, med Eezyflow blir det komplett då man inte får glömma huvudets position och de övre luftvägarna. Eezyflow som är patenterad är utvecklad för att sova i framstupa (stabilt) sidoläge som vid "första hjälpen".

Friare luftvägar:

1. Ligg på sidan med huvudet skönt uppåt, lätt sträckt bakåt
2. Skjut fram underkäken lite
3. Låt munnen vara stängd

Pröva detta helt avslappnad i sängläge, du kommer direkt märka skillnad, det lätta luftflödet. När du sover i detta läge, på sidan får du per automatik bättre syresättning, snarkning reduceras eller elimineras, du vaknar mer utvilad utan muntorrhet.

Glöm inte att snarkning varierar i svårighetsgrad från natt till natt, beroende på kroppsläge, variationer i nästäppa, trötthet eller alkoholintag. Grunden är dock alltid densamma för friare luftvägar, precis som vid "första hjälpen", positionen man lägger en medvetslös person i. Även fast man inte är medvetslös när man sover är kroppen lika avslappnad.

Om du ofta hamnar på rygg; 
1. Lägg en mjuk & lätt skumboll på insidan av en t-shirt eller liknande, på ryggen. Lärare/tränare använder dessa i diverse aktiviteter. Även populära inom idrottsterapi. Välj diameter 15 cm eller 20 cm. Väger bara 65 till 160 gram.
2. Lägg ett mjukt innehåll i en mjuk ryggsäck.
3. Fäst en tennisboll på ryggen av en t:shirt.   

Mer information om snarkning - sömnapné - orsaker - risker - egenvård - behandlingar: 
www.eezyflow.com/sidor/snarkning-och-somnapne    forsaljningklass.se


Eezyflow sovkrage 
https://eezyflow.com
Telefon: 08 636 50 30